2013-02-25 Svar på frågor om hästkött i köttbulle

2013-02-25 Svar på frågor om hästkött i köttbulle

Vi har mottagit information från ett tjeckiskt laboratorium om att ett parti köttbullar kan innehålla spår av hästkött.

Aktuellt parti har spärrats och vi utreder situationen.

Vi utför löpande omfattande egna DNA-analyser. Vi fortsätter vår provtagning för att utreda situationen.

Vi får ytterligare provresultat inom de närmaste dagarna och kan då lämna mer information i ärendet.